KlimatyczneABC_25_pytan_i_odpowiedzi_prezentacja.pdf

25 pytań i odpowiedzi

KlimatyczneABC_25_pytan_i_odpowiedzi.pdf

25 pytań i odpowiedzi

Co to jest ślad węglowy i jak można go zmniejszać w życiu codziennym i uniwersyteckim.pdf

Ślad węglowy

Broszura na temat śladu węglowego przygotowana przez dr. Michała Czepkiewicza z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zajmującego się zależnościami między urbanistyką, transportem, stylami życia, emisjami gazów cieplarnianych i dobrostanem mieszkańców miast.
Poruszone tematy:

  • Co to jest ślad węglowy?

  • Jak zmniejszyć ślad węglowy w życiu codziennym i uniwersyteckim?

  • Jak uczelnie i społeczności akademickie działają na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych?

  • Zmiana sposobu życia to zmiana systemowa

Dlaczego potrzebujemy mitów aby uratowac swiat _Napiorkowski.pdf

Dlaczego potrzebujemy mitów, żeby uratować świat?

Broszura na temat roli narracji w przekazywaniu wiedzy na temat zmiany klimatu i zachęcaniu do działania w tej sprawie, przygotowana przez dr. hab. Marcina Napiórkowskiego (Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego).

Poruszone tematy:

  • Po co nam opowieści?

  • Dlaczego warto zrozumieć tych, którzy nie rozumieją?

  • Fact-telling

  • Groźne vs. straszne

KLIMATYCZNE-ABC-wyklad-4-kotowski.mp4

Czy możemy powstrzymać zmianę klimatu?

Krótki wykład prof. Wiktora Kotowskiego (Wydział Biologii UW) na temat pochłaniania i magazynowania węgla przez ekosystemy.


Wybrane ilustracje

Ilustracje udostępniamy na licencji CC-BY-SA 4.0. Wykorzystując je, należy podać źródło, wraz z linkiem do strony Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego i oznaczeniem licencji, np.

Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu, pod red. Magdaleny Budziszewskiej, Aleksandry Kardaś i Zbigniewa Bohdanowicza, licencja CC-BY-SA 4.0

Infografika: procesy prowadzące do emisji i usuwania metanu z atmosfery.

Globalny bilans emisji i usuwania metanu z atmosfery w latach 2008–2017.

Bilans obliczany jest dwoma metodami:
- na podstawie pomiarów atmosferycznych,
- na podstawie analizy informacji o procesach, w wyniku których emitowany jest metan (np. pomiarów w miejscach emisji, statystyk gospodarczych).

W przypadku emisji ze źródeł naturalnych wyniki uzyskane tą drugą metodą są prawdopodobnie zawyżone, w przypadku emisji antropogenicznych wyniki są zbliżone.

Dane: Sanuois i in. (2019), konsultacja merytoryczna: Aleksandra Kardaś, projekt graficzny: Anna Zagrajek

Infografika: Pośrednie i bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych z podziałem na branże.

Podział całkowitych emisji gazów cieplarnianych (w przeliczeniu na ekwiwalent dwutlenku węgla) pomiędzy poszczególnymi sektorami gospodarki według danych z roku 2010, z wyróżnieniem emisji bezpośrednich i pośrednich (dane za V raportem IPCC, 2014).
Skrót RLUT oznacza rolnictwo, leśnictwo, użytkowanie terenu i jego zmiany. „Budynki” to budynki mieszkalne, komercyjne czy użyteczności publicznej.

Konsultacja merytoryczna i projekt graficzny: Aleksandra Kardaś